Paziņojums

Jaunākie GBC paziņojumi

1. 16.06.2023. GBC lēmums par ISKCON Rīgas draudzes PREZIDENTA Harija Sauša (Hrišīkēša dāsa) atstādināšanu uz laiku no prezidenta amata un pagaidu prezidenta Staņislava Taraskina (Singha Bhatta dāsa) iecelšanu. Dokuments

2. 26.06.2023. GBC lēmums par ISKCON Rīgas draudzes Harija Sauša atcelšanu no prezidenta amata un jaunā ISKCON Rīgas draudzes prezidenta – Staņislava Taraskina iecelšanu. Dokuments

3. 21.07.2023. GBC lēmums par bijušā ISKCON Rīgas draudzes prezidenta Harija Sauša darbības ierobežojumiem. Dokuments

Atpakaļ uz galveno lapu